Inschrijven voor onderwijs gaat via MijnTCOI
Mijn TCOI

Partners

Om kennisontwikkeling op het gebied van preventie, diagnostiek en organisatie van zorg te realiseren werken we samen met andere ziekenhuizen en universitaire centra.

TCOI is ook betrokken bij kennisontwikkeling op het gebied van preventie, diagnostiek en organisatie van zorg rond thema’s met een groot maatschappelijk belang of waarbij samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders extra belangrijk is. Voorbeelden hiervan zijn waardegedreven zorg op de polikliniek, hartfalenzorg, hartrevalidatie, cardio-oncologie en pulmonale hypertensie.

We trekken hierin samen op met o.m. onderstaande ziekenhuizen, universitaire centra en overige zorgorgansaties.