Inschrijven voor onderwijs gaat via MijnTCOI
Mijn TCOI

Over TCOI

Wie zijn wij

Het Twents Cardiologisch Onderwijs Instituut (TCOI) is een initiatief van de cardiologen van CARDION om kennis te delen, te ontwikkelen en samenwerking te bevorderen. TCOI is een label van de stichting Cardioservice ZGT.

De cardiologen die het onderwijs verzorgen en bijdragen aan onderzoek in teamverband vindt u hier.

Missie en visie TCOI

TCOI staat voor het bevorderen van samenwerking vanuit het delen en samen ontwikkelen van kennis. Wij willen een platform bieden voor opleidingen, onderwijs en onderzoek en werken daarvoor samen met alle partners in het veld.

Ons doel is een stevig netwerk te vormen om de kwaliteit en toegankelijkheid van cardiologische zorg te bevorderen.

Onze focus ligt op preventie, diagnostiek en organisatie van zorg rond thema’s met een groot maatschappelijk belang of waarbij samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders extra belangrijk is. Voorbeelden zijn waardegedreven zorg op de polikliniek, coronairlijden, hartfalenzorg, hartrevalidatie, cardio-oncologie en pulmonale hypertensie.

Samenwerken met TCOI

Vooruitstrevend zijn in innoveren vinden we belangrijk. Dit doen we door onderzoek, het delen van kennis en door mee te denken over andere manieren om zorg te organiseren.

De complexiteit van de zorg is de afgelopen decennia enorm toegenomen. Het is voor de individuele zorgverlener steeds moeilijker om overzicht te houden en onmogelijk om alles te weten. Daarom is goede samenwerking tussen verschillende disciplines én met onderzoekspartners en de industrie essentieel. Dat biedt de mogelijkheid om kennis en ervaring te delen en om onszelf en onze diensten te blijven ontwikkelen en verbeteren.