Inschrijven voor onderwijs gaat via MijnTCOI
Mijn TCOI

Pulmonale Hypertensie

Pulmonale Hypertensie

Pulmonale hypertensie is een aandoening van hart en longen en kent vele gezichten. Voor de optimale zorg is het belangrijk die patiënten te herkennen die voordeel kunnen hebben bij specifieke medicatie of interventie. Helaas is voor pulmonale hypertensie nog geen genezing mogelijk. Daarom is wetenschappelijk onderzoek essentieel.

Om meer kennis te verwerven over dit ziektebeeld participeren de cardiologen en longartsen van ZGT met sub-specialisatie pulmonale hypertensie in het zgn. OPTIEK netwerk van het VUMC. De daaruit voortkomende OPTIEK 1 studie is een landelijke netwerkstudie gericht op het verbeteren van zorg rondom pulmonale hypertensie. De OPTIEK studie is inmiddels geïnitieerd in 15 ziekenhuizen. In de database van het netwerk worden patiëntgegevens en uitlagen van onderzoeken geregistreerd. Deze gegevens bieden meer inzicht in het traject dat deze patiënten doorlopen voor verwijzing naar het expertisecentrum en in de epidemiologie van de verschillende oorzaken.