Inschrijven voor onderwijs gaat via MijnTCOI
Mijn TCOI

Hartfalen

CardioMEMs

MONITOR-HF onderzoek: meten en volgen van hartfalen met een druksensor bij patiënten met chronisch hartfalen, een vergelijking met standaardzorg in Nederland

Het cardiologisch team van ZGT is actief in medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van een druksensor (afbeelding 1) die geplaatst wordt in de longslagader (het CardioMEMS-systeem). Het doel van het onderzoek is om te bepalen om deze nieuwe techniek veilig is, toepasbaar is en effectief in het verbeteren van de kwaliteit van leven bij patiënten met chronisch hartfalen in Nederland.

Het landelijke onderzoek, waaraan ZGT deelneemt, wordt geleid door het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Het maakt deel uit van het programma “Voorwaardelijke toelating tot het basispakket Zorg” van het Ministerie van Volksgezondheid. In het gehele onderzoek zullen in Nederland 340 mensen deelnemen.

Deze druksensor geeft het behandelteam informatie over hartfalen (m.n. de hoeveelheid vocht in het lichaam). Overmatig vocht vasthouden wordt voorafgegaan door hoge drukken in het hart en de longslagader. De sensor kan dit meten op afstand. We hopen met deze informatie het vasthouden van vocht eerder op te kunnen sporen en zo eerder in te kunnen grijpen bij verergering van hartfalen.

Kwetsbare ouderen

Hartfalen is aandoening met een hoge ziektelast die bij meer dan 10% van de zeventigplussers in Nederland vóórkomt. De meesten hebben meerdere ziekten en gebruiken veel verschillende medicamenten, wat hartfalenzorg complex maakt.

Begeleiding in een hartfalenpolikliniek kan het ziekte-inzicht en therapietrouw (zelfzorg) verbeteren. Bij zeventigplussers met hartfalen komt verhoogde kwetsbaarheid in combinatie met geestelijke en/of lichamelijke achteruitgang vaak voor. Dit kan een negatieve invloed hebben op hun zelfzorg en er is meer kans op ontregeling van hartfalen.

In ZGT doen we onderzoek bij oudere patiënten met hartfalen, naar de mate van kwetsbaarheid, zelfzorg, kwaliteit van leven, en naar voorkómen van ziekenhuisheropname. In ZGT en in de regio zetten we in op goede samenwerking en waarde gerichte zorg.