Inschrijven voor onderwijs gaat via MijnTCOI
Mijn TCOI

ECG Cursus

ECG Cursus

Algemene informatie

Ieder jaar wordt in de periode maart tot juli een uitgebreide ECG cursus georganiseerd voor gevorderden. De cursus bestaat uit twee onderdelen:

 • Onderdeel 1: voorafgaand aan de live bijeenkomsten moet een basis ECG e-learning cursus worden afgerond. Iedere cursist ontvang hiervoor een boek na inschrijving.
 • Onderdeel 2: dit betreft een meer geavanceerd onderdeel met vele ECG-casuïstiek welke vis a vis wordt gegeven door een cardioloog van CARDION in het van der Valk Hotel in Hengelo. Zie het programma hieronder.

Er zijn in totaal 40 plekken beschikbaar. Gemiste blokken kunnen kosteloos het jaar erop worden ingehaald. Deelnemers die in 2023 blokken hebben gemist worden uitgenodigd dit in 2024 in te halen.

Doelgroep

 • Huisartsen (i.o.)
 • Arts-assistenten Interne geneeskunde en SEH
 • Verpleegkundig specialisten
 • Physician Assistants

Leerdoelen

Onderscheid maken tussen normale en afwijkende ECG’s. Achtereenvolgens zullen ECG morfologie, supraventriculaire ritmestoornissen, atriumfibrilleren, ventriculaire ritmestoornissen, brady-aritmieen & geleidingsstoornissen en ischemie analyse worden behandeld met veel casuïstiek.

Cursusbegeleiding

Per scholing zullen steeds 2 cardiologen van CARDION aanwezig zijn.

Programma

We organiseren jaarlijks een volledig geaccrediteerde ECG cursus van 6 avonden per jaar a 3 uur. Er worden per avond ongeveer 40 deelnemers verwacht. Zij worden steeds in 2 groepen verdeeld (1 groep voor diner en 1 groep na diner, met een gemeenschappelijk diner tussendoor). De cursus wordt afgesloten met een toets.

Het programma bestaat uit de volgende blokken:
1. ECG Morfologie
2. ACS/ STT-analyse
3. Supraventriculaire ritmestoornissen, AF
4. Ventriculaire Ritmestoornissen
5. Bradycardie & geleidingsstoornissen
6. Casuïstiek & toets (certificaat)

Data 2023

 • Woensdag 15 maart: blok 1 ECG Morfologie & blok 2 ACS/STT analyse
 • Woensdag 5 april: blok 1 ACS/ STT analyse & blok 2 Supraventriculaire ritmestoornissen & AF
 • Woensdag 19 april: blok 1 Supraventriculaire ritmestoornissen & blok 2 AF & Ventriculaire ritmestoornissen
 • Woensdag 24 mei: blok 1 Ventriculaire ritmestoornissen & blok 2 Bradycardie & geleidingsstoornissen
 • Woensdag 21 juni: blok 1 Bradycardie & geleidingsstoornissen & blok 2 ECG Morfologie
 • Woensdag 5 juli: blok 1 & blok 2 Casuïstiek & toets (certificaat)

Tijdstippen, locatie Van der Valk:
Groep/blok 1: 17:00u – 19:00u (diner/ live ECG beoordeling: 19:00u t/m 19:30u)
Groep/ blok 2: 19:30u - 21.30u (diner/ live ECG beoordeling: 19:00u t/m 19:30u)

Accreditatie

Deze cursus wordt gewaardeerd met 18 accreditatiepunten (6 punten voor e-learning (via ExpertCollege); 12 punten voor geavanceerde onderdeel in het Van der Valk Hotel). Er zal accreditatie worden aangevraagd voor huisartsen (cluster 1) en verpleegkundig specialisten (VSR). Voor de overige deelnemers wordt er een certificaat beschikbaar gesteld.

Cursuskosten

E-learning, geavanceerde cursus en diner’s: €150,-.

Locatie

Van der Valk Hotel in Hengelo

De TCOI ECG kampioenen 2022