Inschrijven voor onderwijs gaat via MijnTCOI
Mijn TCOI

VBHC-Coronairlijden

VBHC-Coronairlijden

Coronairlijden is verantwoordelijk voor een belangrijk percentage van cardiale klachten. In geval van klachten waarbij aan coronairlijdenwordt gedacht is het belangrijk om tijdig de diagnose te stellen. Hierbij heeft Cardion FastTrack poli- Pijn op de borst ontwikkeld voor snelle en tijdige diagnostiek van coronairlijen. Door deze snel toegankelijk accurate diagnostiek wordt worden frequente bezoeken aan het ziekenhuis voorkomen.

Een grote aantal patiënten blijkt geen cardiale behandeling nodig te hebben maar hebben wel een duidelijk verhoogd risicoprofiel. Die worden naar huisarts terugverwezen met CVRM advies. Vroegtijdiger starten met preventie kan problemen in toekomst.

Stabiele angina pectoris is bij een aantal patiënten goed medicamenteus te behandelen. Vroegtijdige diagnostiek kan mogelijk invasieve diagnostiek (CAG) en interventies (dotteren) voorkomen.