Inschrijven voor onderwijs gaat via MijnTCOI
Mijn TCOI

ACS richtlijnen cursus

ACS richtlijnen cursus

Algemene informatie

Sinds 2016 wordt in de ZGT door cardiologen van CARDION de ACS richtlijnen cursus gegeven. De cursus is gericht op praktisch onderwijs in de behandeling van het acute coronaire syndroom. De opbouw van de cursus is tweeledig en zeer interactief opgezet.

In het eerste deel wordt de behandeling van het acute coronaire syndroom behandeld, onderverdeeld in het ST-elevatie myocardinfarct (STEMI) of het Non-ST-Elevatie myocard infarct (NSTEMI). Daarna wordt op interactieve wijze de kennis getoetst door gebruik maken van laptops met een simulatie programma waarop de behandeling kan worden geoefend. Gedurende de hele avond is een cardioloog van CARDION aanwezig om het onderwijs te geven en tijdens de simulatie om advies te geven.

Doelgroep

  • Huisartsen (o.i.)
  • Arts-assistenten Interne geneeskunde en SEH
  • Verpleegkundig specialisten
  • Physician Assistants

Leerdoelen

Praktische kennis in behandeling van acute coronair syndromen.

Cursusbegeleiding

  • Drs. J. Kruik of
  • Dr. R. Nijhuis

Programma

Drie keer per jaar wordt het programma gegeven altererend over STEMI en NSTEMI behandeling. Er is plek voor 10 tot maximaal 20 deelnemers.

Agenda 2024

  • Dinsdag 6 februari: richtlijnen NSTEMI en ACS casuïstiek (simulatie)
  • Woensdag 15 mei: richtlijnen STEMI en ACS casuïstiek (simulatie)
  • Donderdag 12 september: richtlijnen NSTEMI en ACS casuïstiek (simulatie)

Van 18:00u – 20:00u (inclusief broodjes).

Accreditatie

Deze bijeenkomst is vooralsnog niet geaccrediteerd.

Cursuskosten

Deze cursus is momenteel nog kosteloos en wordt u aangeboden inclusief buffet.

Locatie

ZGT Almelo, De Mozaïek zaal